Chứng nhận chất lượng
Tổng số truy cập: 1611819
Hôm nay: 177
Online: ...
Tài liệu Đại hội cổ đông thường nên năm 2017
Đăng ngày 20/04/2017

Công ty cổ phần Dược VTYT Thanh hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKDnăm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2016.
3. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017 sử dụng quỹ đầu tư phát triển mởi rộng thị trường năm 2017.
4. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm xoát năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2017.
5. Tờ trình bổ xung nghành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa.
6. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
7. Báo cáo của ban kiểm soát.
8.Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
9. Dự thảo quy chế bầu cử, bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.


» Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
» Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
» Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
» Biên bản kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
» Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014
» Tài liệu đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017
» Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
» Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
» Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Địa chỉ: Số 232 đường Trần Phú – phường Lam Sơn Tp Thanh Hoá
Tel: 0373.852821 – 037.3 856 947 Fax: 037.3855 209
Website: www.thephaco.com.vn: Email: Thephacoth@hn.vnn.vn
diem tin trong ngay, tin 141, trong an, tam su, cong nghe, suc khoe, doc bao, bao moi trong ngay, bao moi trong ngay, tin hot, tin hot