Chứng nhận chất lượng
Tổng số truy cập: 1440177
Hôm nay: 163
Online: ...
Công bố thông tin về việc thay đổi cán bộ chủ chốt của Công ty.
Đăng ngày 19/07/2017

Nội dụng:  Công bố thông tin.
                 - Quyết định số 036-2017/QĐ-HĐQT về việc Ông: Trịnh Đăng Hùng - Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa từ ngày 01/6/2017.
                 - Quyết định sô 047-2017/QĐ-HĐQT về việc Ông: Trương Văn Thành- Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ETC Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa từ ngày 13/7/2017.
                 - Quyết định số 49-2017/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông. Lê Anh Tuấn giám đốc chi nhánh Hải phòng giữ chức vụ Phó tổng giám giám đốc Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa từ ngày 17/07/2017.

» Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
» Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
» Thông báo thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
» Báo cáo thường niên năm 2015
» Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016
» Đại Hội cổ đông thường niên năm 2015
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013 - 2017 (11/03/2013)
» Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc bố sung ngành nghề kinh doanh
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Địa chỉ: Số 232 đường Trần Phú – phường Lam Sơn Tp Thanh Hoá
Tel: 0373.852821 – 037.3 856 947 Fax: 037.3855 209
Website: www.thephaco.com.vn: Email: Thephacoth@hn.vnn.vn
diem tin trong ngay, tin 141, trong an, tam su, cong nghe, suc khoe, doc bao, bao moi trong ngay, bao moi trong ngay, tin hot, tin hot