Chứng nhận chất lượng
Tổng số truy cập: 1635463
Hôm nay: 37
Online: ...
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đăng ngày 12/04/2018

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

          Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về:

1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông.
2. Giấy đăng ký tham dự.
3. Giấy ủy quyền.
4. Đơn ứng cử thành viên HĐQT
5. Đơn ứng cử thành viên BKS.
6. Đơn đề cử thành viên HĐQT.
7. Đơn đề cử thành viên BKS
8. Mẫu sơ yếu lý lịch.
9. Chương trình Đại hội đồng cổ Đông thường niên nhiệm kỳ 2018-2022
10. Dự thảo quy chế làm việc ĐH đồng Cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2018-2022
11. Báo cáo của Hội đồng quản trị
12.Tờ trình thông qua BC tài chính
13. BC kết quả phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kết quả phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
14. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
15. Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
16.Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của bản điều lệ
17. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2013 -2017
18.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
19. Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS
20. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS   
21. Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

» THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CÔNG TY
» Thông báo về việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản.
» Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
» HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2017
» Công bố thông tin 24H: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.
» HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2017
» Công bố thông tin 24h: Chi ứng cổ tức 6% đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
» Thông báo trả cổ phiếu thưởng năm 2016
» THEPHACO: TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2016)
» TÔN VINH DOANH NHÂN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13/10)
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Địa chỉ: Số 232 đường Trần Phú – phường Lam Sơn Tp Thanh Hoá
Tel: 0373.852821 – 037.3 856 947 Fax: 037.3855 209
Website: www.thephaco.com.vn: Email: Thephacoth@hn.vnn.vn
diem tin trong ngay, tin 141, trong an, tam su, cong nghe, suc khoe, doc bao, bao moi trong ngay, bao moi trong ngay, tin hot, tin hot