Chứng nhận chất lượng
Tổng số truy cập: 1628433
Hôm nay: 244
Online: ...
Quyết định số 088-2018/QĐ - HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017
Đăng ngày 28/09/2018

Hội đồng quản trị thống nhất quyết định về việc đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, nội dung cụ thể như sau:
                              Xin vui lòng Click vào đây để xem chi tiết

» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng
» Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
» Quyết định số 087-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc bổ nhiệm các thành viên do HĐQT quàn lý.
» Quyết định số 086-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc bổ nhiệm các thành viên do HĐQT quàn lý.
» Quyết định số 083-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
» Quyết định số 084-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Cung ứng
» Quyết định số 085-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
» Thông báo số 10-2018/TB - HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
» Quyết định số 089-2018/QĐ-HĐQT về việc tổ chức xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Địa chỉ: Số 232 đường Trần Phú – phường Lam Sơn Tp Thanh Hoá
Tel: 0373.852821 – 037.3 856 947 Fax: 037.3855 209
Website: www.thephaco.com.vn: Email: Thephacoth@hn.vnn.vn
diem tin trong ngay, tin 141, trong an, tam su, cong nghe, suc khoe, doc bao, bao moi trong ngay, bao moi trong ngay, tin hot, tin hot