Chứng nhận chất lượng
Tổng số truy cập: 1647408
Hôm nay: 41
Online: ...
Quyết định số 083-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
Đăng ngày 01/10/2018

Quyết định số 083-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
                                Xin vui lòng Clịck vào đây để xem chi tiết.

» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng
» Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
» Quyết định số 087-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc bổ nhiệm các thành viên do HĐQT quàn lý.
» Quyết định số 086-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc bổ nhiệm các thành viên do HĐQT quàn lý.
» Quyết định số 084-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Cung ứng
» Quyết định số 085-2018/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
» Quyết định số 088-2018/QĐ - HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017
» Thông báo số 10-2018/TB - HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
» Quyết định số 089-2018/QĐ-HĐQT về việc tổ chức xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Địa chỉ: Số 232 đường Trần Phú – phường Lam Sơn Tp Thanh Hoá
Tel: 0373.852821 – 037.3 856 947 Fax: 037.3855 209
Website: www.thephaco.com.vn: Email: Thephacoth@hn.vnn.vn
diem tin trong ngay, tin 141, trong an, tam su, cong nghe, suc khoe, doc bao, bao moi trong ngay, bao moi trong ngay, tin hot, tin hot