Author Archives: admin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỬ DỤNG WEBSITE

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa xin thông báo về việc thay đổi trang website kể từ ngày 31/01/2019 như sau: Trang website cũ:  www.thephaco.com.vn Trang website mới: www.thephaco.vn Vậy Công ty chúng tôi thông báo cho quý khách hàng, đối tác và các đơn vị trực thuộc Công ty được biết. Trân trọng!     […]