CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC

 

  1. Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội:
     + Bà: Lê Thị Thoa – Giám đốc chi nhánh.

+ Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố  Hà Nội.
+ Điện thoại:  043 3851 945         Fax:  043 3851 942
+ Email:            ………………………..

+ Website:        www.thephaco.com.vn

+ Tài khoản:     ……………………. Ngân hàng …………………………

+ Mã số thuế:   2800231948.

 

  1. Chi nhánh tại Thành phố Hải phòng:

+ Ông: Lê Anh Tuấn – Giám đốc chi nhánh.

+ Địa chỉ: Thôn Quỳnh Hoàng – xã Nam Sơn – huyện An Dương – Tp. Hải Phòng.

+ Điện thoại:  031 3842 884             Fax:  031 3292 365
+ Email:            …………………………………

+ Website:        www.thephaco.com.vn

+ Tài khoản:     ……………………. Ngân hàng …………………………

+ Mã số thuế:   2800231948.

 

  1. Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Ông:  Nguyễn Xuân Mạnh – Giám đốc chi nhánh.

+ Địa chỉ: 652/25/4 Cộng hòa Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 083 8497 234               Fax:  083 8497 246
+ Email:          thephacohcm@yahoo.com.vn

+ Website:        www.thephaco.com.vn

+ Tài khoản:     ……………………. Ngân hàng …………………………

+ Mã số thuế:   2800231948 ….
4. Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC THANH HÓA  – HỦA PHĂN.
+ Địa chỉ trụ sở: Đường số 6, tổ 0, bản Misuk, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

  1. Các chi nhánh Dược phẩm trong tỉnh:
    32 chi nhánh huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

THÔNG BÁO: CÔNG TY CP DƯỢC VTYT THANH HÓA ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ WEBSITE: THEPHACO.VN